Facebook

Producenci
Promocje
Kurtka WILKES Puppia
Kurtka WILKES Puppia
230,00 zł 60,00 zł
Kurtka dla psa FuzzYard MacGyver
Kurtka dla psa FuzzYard MacGyver
125,00 zł 50,00 zł
Kurtka przeciwdeszczowa BASE JUMPER Puppia
Kurtka przeciwdeszczowa BASE JUMPER Puppia
160,00 zł 50,00 zł
Kurtka funkcyjna dla psa TETON Puppia
Kurtka funkcyjna dla psa TETON Puppia
375,00 zł 75,00 zł
Kurtka dla psa FuzzYard G.I Dog
Kurtka dla psa FuzzYard G.I Dog
169,00 zł 50,00 zł
Szelki dla psa lub kota Puppia SEAMAN B
Szelki dla psa lub kota Puppia SEAMAN B
180,00 zł 35,00 zł
Blog
Regulamin Konkursu

Regulamin konkursu „Konkurs lato 2018 z Pinky Paws”

Organizatorem konkursu jest firma Pinky Paws Anna Magier z siedzibą w Łodzi, ul. Obywatelska 128/152, zwana w dalszej części regulaminu „Organizatorem”.

W Konkursie może wziąć udział pełnoletnia osoba fizyczna (zwana dalej „Uczestnikiem”), która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w Konkursie za zgodą swoich przedstawicieli (rodziców, opiekunów prawnych). W tym przypadku, nagrodę odbiera przedstawiciel osoby niepełnoletniej (rodzic, opiekun prawny), po dostarczeniu Organizatorowi pisemnej zgody na odbiór nagrody. Zgoda może być przesłana drogą elektroniczną (e-mail) z dołączonym skanem pisemnej zgody, wraz z odręcznym podpisem przedstawiciela osoby niepełnoletniej. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora i jego partnera oraz członkowie ich najbliższych rodzin, a także członkowie organów statutowych Organizatora i jego partnera. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa powyżej rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia oraz osoby pozostające w związkach o charakterze konkubenckim.

Konkurs trwa od 30 lipca 2018 roku, od godziny 12.00 do dnia 4 sierpnia 2018 roku, do godziny 23.59 CET. Hasłem przewodnim konkursu jest: „Lato dla mojego Pupila to....”. Każdy z uczestników ma za zadanie polubić profil PinkyPaws, udostępnić ten post publicznie na Facebooku oraz umieścić komentarz w dowolnej formie (tekstu, filmu, zdjęcia itp) pod postem konkursowym znajdującym się na facebookowym profilu PinkyPaws pod adresem https://www.facebook.com/PinkyPaws , wyrażający hasło przewodnie konkursu. Podczas trwania konkursu, wybierany jest 1 najlepszy, najciekawszy i najbardziej oryginalny komentarz, a jego autor otrzymuje nagrodę w postaci Kosmetyków firmy FuzzYard o wartości 150 zł. Najciekawszy i najbardziej oryginalny komentarz zostanie wybrany przez Organizatora. Opublikowanie wyników konkursu nastąpi nie później niż 3 dni kalendarzowe od zamknięcia Konkursu. Zwycięzca zostanie opublikowany na profilu firmowym Organizatora pod adresem https://www.facebook.com/PinkyPaws/posts/ . Zwycięzca do dnia 15 sierpnia 2018 roku zobowiązany jest do przekazania poprzez wiadomość prywatną, informacji dotyczącej adresu, na jaki ma zostać wysłana nagroda oraz wybranego rodzaju dostarczenia nagrody (można odebrać osobiście). Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania nagród dodatkowych. Zamieszczając swoje zgłoszenie, uczestnik oświadcza i potwierdza, że zgłoszone do konkursu zdjęcie, film lub komentarz jest jego własnością oraz że przysługują mu autorskie prawa majątkowe i osobiste do tego zdjęcia, filmu lub komentarza, w tym prawo do wysyłania go na konkurs. Zgłaszając zdjęcie/komentarz do konkursu uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie go przez PinkyPaws.pl w celach promocyjnych (np. na umieszczenie na profilach społecznościowych Organizatora). Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikacji zdjęć lub komentarzy konkursowych należących do Uczestnika, który w nieuczciwy sposób wpływa na wyłonienie zwycięzcy.

W kwestiach nieuregulowanych regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Zgłoszenie zdjęć do konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie. Regulamin jest do wglądu w siedzibie Organizatora oraz na jego stronie www.pinkypaws.pl. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany, zarządzany ani związany z serwisem Facebook. Odpowiedzialność serwisu Facebook w związku z Konkursem jest wyłączona. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych z Konkursem, to jest jego organizacją i przeprowadzaniem oraz wysyłką nagrody. Po zakończeniu konkursu wszystkie dane uczestników zostaną usunięte. Podanie przez uczestników konkursu danych osobowych ma charakter dobrowolny. Uczestnikom przysługuje prawo wglądu w ich dane osobowe, prawo ich poprawiania, prawo żądania usunięcia tych danych, a także prawo zgłoszenia sprzeciwu co do ich przetwarzania. Udział w konkursie skutkuje wyrażeniem przez osoby uczestniczące zgody na przetwarzanie przez organizatora ich danych osobowych na potrzeby konkursu /ustawa o ochronie danych osobowych Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, ilości nagród oraz do ewentualnego przedłużenia czasu trwania konkursu.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl